Pracownicy Ośrodka

Pracownicy administracyjno – ekonomiczni

 

Maria Piłka  - kierownik  Ośrodka

Maria.Pilka@pw.edu.pl

Monika Guba  - referent ekonomiczny

wilga@pw.edu.pl

 

Pracownicy obsługi

 

Marianna Cytryniak – kucharz

Andrzej Grądziel – dozorca

Sławomir Kabala – starszy portier

Jan Kucharski – starszy portier