Pracownicy Ośrodka

Pracownicy administracyjno – ekonomiczni

 

mgr Robert Marcinkowski - kierownik Ośrodka

mgr Sylwia Zając - specjalista ds żywienia

Monika Guba  - referent ekonomiczny - księgowość, rozliczenia

wilga@pw.edu.pl

 

Pracownicy obsługi

 

Marianna Cytryniak – kucharz

Andrzej Grądziel – dozorca

Sławomir Kabala – starszy portier

Wojciech Guba – portier